Lityum demir fosfat batareýalarynyň artykmaçlyklary näme?

1. HOWPSUZ

Lityum demir fosfat kristalyndaky PO baglanyşygy gaty durnuk we dargamagy kyn.
Highokary temperaturada ýa-da artykmaç zarýadda-da ýykylmaz we ýylylyk öndürmez ýa-da güýçli oksidleýji maddalar emele gelmez, şonuň üçin howpsuzlygy gowy.Hakyky işde akupunkturda ýa-da gysga utgaşdyrylan synaglarda az sanly nusganyň ýakylandygy anyklandy, ýöne partlama bolmady.

2. Uzak ömür

Gurşun-kislotaly batareýalaryň ömri takmynan 300 esse, litiý demir fosfat kuwwatly batareýalarynyň ömri 3500 esse, teoretiki ömri takmynan 10 ýyl.

3. temperatureokary temperaturada gowy öndürijilik

Işleýän temperatura diapazony -20 ℃ + 75 is, ýokary temperatura garşylygy bilen, litiý demir fosfatyň elektrik ýyladyş derejesi 350 ℃ -500 reach ýetip biler, bu litiý marganatdan ýa-da litiý kobaltatdan 200 much has ýokarydyr.

4. Uly kuwwat

Gurşun kislotasynyň batareýasy bilen deňeşdirilende, LifePO4 adaty batareýalardan has uly kuwwata eýe.

5. memoryat ýok

Lityum demir fosfat batareýasynyň haýsy ýagdaýdadygyna garamazdan, ony islendik wagt ulanyp bolýar, zarýad bermezden zarýad bermek zerurlygy ýok.

6. Lighteňil agram

Lityum demir fosfat batareýasynyň haýsy ýagdaýdadygyna garamazdan, ony islendik wagt ulanyp bolýar, zarýad bermezden zarýad bermek zerurlygy ýok.

7. Daşky gurşaw üçin arassa

Roewropanyň RoHS düzgünleri bilen içindäki agyr metallar we seýrek metallar, zäherli däl, hapalanma ýok, litiý demir fosfat batareýasy adatça daşky gurşawa zyýanly hasaplanýar.

8. currentokary tokly çalt akym

Lityum demir fosfat batareýasy ýokary zarýadly 2C bilen çalt zarýad alyp we zarýad berip biler.Specialörite zarýad berijiniň aşagynda batareýa 1.5C zarýad berlenden 40 minutyň içinde doly zarýad berip biler we başlangyç tok 2C-e ýetip biler, gurşun-kislota batareýasynyň häzirki wagtda işleýşi ýok.

Lityum-ion batareýalary (LIB) häzirki durmuş durmuşynda esasy güýç we energiýa saklaýjy batareýa çözgütlerine öwrüldi.Lityum demir fosfat batareýasy gurşun-kislota batareýasyny ajaýyp çalyşýar!


Iş wagty: Awgust-04-2022