2022-nji ýylda Hytaý litiý demir fosfat senagatynyň bazar ösüş ýagdaýy

Täze energiýa ulaglarynyň we energiýa saklaýyş pudagynyň çalt ösmeginden peýdalanýan litiý demir fosfat howpsuzlygy we uzak aýlawly ömri sebäpli kem-kemden bazara eýe boldy.Isleg gaty artýar we önümçilik kuwwaty 2018-nji ýylyň ahyrynda 181,200 tonna / sagdan 2021-nji ýylyň ahyrynda 898 000 tonna / ýyla çenli artdy we ýyllyk ösüş depgini 70.5% boldy we ýyl-ýyldan artdy. 2021-nji ýylda ösüş depgini 167,9% -e ýetdi.

Lityum demir fosfatyň bahasy hem çalt ösýär.2020-2021-nji ýyllaryň başynda litiý demir fosfatyň bahasy durnukly, takmynan 37,000 ýuana / tonna.2021-nji ýylyň martynda bolup geçen kiçijik täzeden gözden geçirilenden soň, 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda litiý demir fosfatyň bahasy 53,000 ýuandan / tonna 73,700 ýuana / tonna çenli ýokarlandy we şu aýyň dowamynda 39.06% ýokarlandy.2021-nji ýylyň ahyryna takmynan 96,910 ýuana / tonna.2022-nji ýylda litiý demir fosfatyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirdi.Iýul aýynda, aşa optimistik ösüş depgini bilen litiý demir fosfatyň bahasy 15.064 ýuana / tonna.

2021-nji ýylda litiý demir fosfat senagatynyň meşhurlygy bu pudaga girmäge köp sanly kompaniýany özüne çekdi.Asyl lider bolsun ýa-da serhetaşa oýunçy bolsun, bazary çalt giňeldýär.Bu ýyl litiý demir fosfatyň kuwwatynyň giňelmegi has çaltlaşýar.2021-nji ýylyň ahyrynda litiý demir fosfatyň umumy önümçilik kuwwaty 898,000 tonna / sag, 2022-nji ýylyň aprel aýynyň ahyryna çenli litiý demir fosfatyň kuwwaty 1,034 million tonna / sag, 136,000 tonna / sag artdy. 2021-nji ýylyň ahyryndan. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli meniň ýurdumda litiý demir fosfatyň önümçilik kuwwatynyň ýylda 3 million tonna ýetjekdigi çak edilýär.

2022-nji ýylda çig mal ýetmezçiligi sebäpli, aşa kuwwatyň gelmegi belli bir derejede gijikdiriler.2023-nji ýyldan soň, litiý karbonat üpjünçiliginiň ýetmezçiligi kem-kemden gowşaýarka, aşa köp işlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolup biler.


Iş wagty: Awgust-04-2022